XORO
Image default
Dienstverlening

Het onroerend goed controleren

Het onroerend goed moet altijd door iemand beheert worden, zodat de kwaliteit van het pand in perfecte staat blijft verkeren. Dit moet in de meeste gevallen bijgehouden worden door de eigenaren van de panden in samenwerking met de vereniging van eigenaren. Technisch meerjaren plan en het dagelijks technisch beheer is hier een onderdeel van. Laan35 kan hierbij de eigenaren ondersteunen. De werkzaamheden die uitgevoerd worden voor het technisch beheer van het vastgoed kan bestaan uit het opstellen van het onderhoudsbeleid. Hierin staat precies vermeld wanneer er onderhoud dient plaats te vinden en door wie dit uitgevoerd moet worden. Ook voor de langere termijn dient er een plan gemaakt te worden om het onderhoud te optimaliseren. Deze dient opgesteld te worden, bewaakt en uitgevoerd over de tijd heen. De inspecties aan het pand dienen ook regelmatig te moeten worden verricht. Er moet gecontroleerd worden in welke staat het pand zich verkeerd en of er onverwachts schade is ontstaan aan het pand of dat er elementen zijn die vervangen  moeten worden. De kostenuitgave dient ook altijd goed bijgehouden te worden en hierin kun je begeleid worden door een extern bureau die de planning bijhoudt voor je. Dit wordt ook wel een investeringsbegeleiding genoemd om alle kosten op een juiste en overzichtelijke manier in kaart te brengen. Mochten er onverwachts klachten optreden naar aanleiding van de herstelwerkzaamheden of onderhoudswerkzaamheden dan kan er altijd aangeklopt worden bij de maker van het onderhoudsplan. Deze zal ook de controle en eht schoonhouden van het gebouw onder zijn hoede nemen, waardoor je hier als eigenaar niet altijd mee bezig hoeft te zijn. Dit plan wordt altijd door het externe bureau opgesteld na overleg met de eigenaar van het pand. Er kunnen foto’s gemaakt worden van het pand om de huidige status van bepaalde elementen in kaart te brengen en na te gaan wanneer deze aan een inspectie of vervanging toe zijn.

http://www.laan35.nl/