XORO
Zakelijk

OR trainingen voor een bedrijf

OR trainingen zijn geschikt voor zowel werknemers als werkgevers. Het kan namelijk geen kwaad om verstand van zaken te hebben met betrekking tot ondernemingsraden via de OR trainingen en daarnaast worden er moeilijk en uitdagende praktische situaties geoefend. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een situatie waar in er sprake is van een conflict. Met betrekking tot conflict zijn er een aantal opties mogelijk, zoals hier onder enkele staan aangegeven:

  • Onderling oplossen
  • Oplossen via de ondernemingsraad
  • Een oplossing zoeken met de Ondernemingskamer

Het gerechtshof van Amsterdam

Als er sprake is van een fundamentele oneensheid tussen de ondernemingsraad en de bestuurders dan is het mogelijk hier mee naar de Ondernemingskamer te gaan. De procedures hier van komen bijvoorbeeld ook aan bod tijden de OR trainingen, maar het kan relevant zijn om hier alvast wat inhoudelijke informatie te lezen. Het is namelijk ze dat de Ondernemingskamer officieel een onderdeel van het gerechtshof in Amsterdam. OR trainingen geven een overzicht van de structuur van de verschillende instanties, organen en overheidsonderdelen.

Een geschil oplossen

De Ondernemingskamer kan dus een conflict tussen de OR en de bestuurders aannemen. Er vindt dan een zitting plaats. Hier zijn een aantal personen aanwezig. Zo zal er sprake zijn van een voorzitter, twee raadsheren en twee raden. Het is echter nog steeds mogelijk het geschil op te lossen zonder een officiële uitspraak te vereisen van de Ondernemingskamer. OR trainingen laten ook zien dat ongeveer vijftig procent van de zaken die hier behandeld worden, toch nog opgelost worden zonder dat er een officiële uitspraak aan te pas komt. Dat is goed nieuws voor de relationele sfeer en het onderling oplossen van geschillen. Ook speelt de onwil om bepaalde publiciteit te krijgen hier voor bedrijven vaak een rol bij, zoals slechte reclame artikelen.

http://www.academy4-or.nl/