Xoro

Uitleg salarisstrook

Als werknemer is het belangrijk je urenregistratie goed bij te houden. Zo kan de werkgever elke maand de salarisstrook uitdelen. Veel mensen weten niet hoe ze een loonstrook moeten lezen en wat alles betekent. In dit artikel ga ik diverse begrippen die op de salarisspecificatie voor bij komen toelichten. In de hoop dat uw loonstrook hiermee wat duidelijker wordt. Het kan zo zijn dat er voor termen verschillende namen worden gebruikt. Ik zal proberen zoveel mogelijk alternatieve begrippen in dit artikel te vermelden.

 • Klantnummer: Het nummer waaronder uw werkgever bij ADP is geregistreerd.
 • Personeelsnummer: het personeelsnummer is een uniek nummer waaronder u bekend bent in de salarisadministratie van uw werkgever.
 • Afdelingsnummer: Het afdelingsnummer dat door uw werkgever is toegekend aan de afdeling waar u werkzaam bent.
 • Periodeomschrijving: De omschrijving van de maand of periode waarop uw loonstrook betrekking heeft.
 • Loonheffingskorting: Korting op de loonheffing. U heeft aangegeven of de heffingskorting wel of niet moet worden toegepast. De heffingskorting op uw loonstrook bestaat uit de Algemene Heffingskorting en de Arbeidskorting.
 • Loonheffing: Het belastingpercentage dat wordt toegepast bij onder andere vakantietoeslag, bonussen en overwerk.
 • Jaarloon: Het jaarloon bijzondere beloningen is het (belastbaar) loon van het vorige jaar, eventueel herleid naar een vol jaarloon. Met dit jaarloon wordt het percentage loonheffing voor bijzondere beloningen vastgesteld.
 • Burgerservicenummer: Burgerservicenummer (BSN): onder dit nummer staat u geregistreerd bij UWV en Belastingdienst.
 • Salaris: Salaris is het vast overeengekomen bedrag per maand, vier weken, dag of uur. Het overwerkuurloon is het uurloon waarmee uw overwerk wordt berekend.
 • Betalingen: Hier staan alle belaste en onbelaste vergoedingen van deze periode inclusief het totaal van de betalingen.
 • Berekeningen: Hier ziet u hoe de betalingen en inhoudingen zijn berekend. In geval van bijzondere beloningen, zoals overuren en vakantiegeld, moet volgens de hoofdregel de loonheffing worden berekend met de tabel bijzondere beloningen.
 • Betaalwijze: Hier staat hoe het nettobedrag betaald moet worden. De rekeningnummers zijn opgenomen in IBAN-notatie.
https://www.mysolution.nl/nl-NL/Home