XORO
Image default
Financieel

Hoe bekom je een echt goedkope autoverzekering?

De autoverzekering is een verzekering waar je niet omheen kan. Iedereen die in Nederland een auto in het verkeer wenst te brengen dient deze dan ook wettelijk verplicht te laten verzekeren. Gelukkig kan er in de praktijk worden vastgesteld dat het afsluiten van een autoverzekering zeker niet altijd hoge kosten met zich mee dient te brengen, integendeel. Wil jij graag kunnen rekenen op het afsluiten van een echt goedkope autoverzekering? Dan zijn er wel een aantal zaken waar je bij stil zal willen blijven staan. Om welke zaken het hierbij dan precies gaat kom je hieronder te weten!

Bepaal voor jezelf welke autoverzekering je echt nodig hebt

Wil je graag een goedkope autoverzekering kunnen afsluiten die toch weet te voldoen aan al je verwachtingen? Dan zal je in eerste instantie even voor jezelf moeten uitmaken op welke dekkingen je zeker en vast wil kunnen rekenen. In eerste instantie kan je bijvoorbeeld genoegen nemen met de dekking van schade aan derden. Dat is echter niet alles. Daarnaast is het namelijk eveneens zo dat je kan kiezen voor een meer uitgebreide autoverzekering. In dit laatste geval zal je kunnen vaststellen dat er ook bepaalde schadegevallen aan je eigen voertuig zijn verzekert.

Het bepalen welk type autoverzekering je wenst af te sluiten moet op twee verschillende vlakken gebeuren. In eerste instantie moet je natuurlijk voor jezelf uitmaken hoeveel budget je voorhanden hebt voor het afsluiten van de autoverzekering. Dat is echter niet alles. Daarnaast is het namelijk ook zo dat je rekening zal willen houden met de vereiste dekkingen. De combinatie van beide factoren zal er finaal voor zorgen dat je kan rekenen op het afsluiten van de meest interessante autoverzekering. Let wel op, of het daarbij ook zal gaan om echt de meest goedkope autoverzekering is niet zeker.

Autoverzekeringen vergelijken is altijd een must

Wil je met zekerheid een goedkope autoverzekering kunnen vinden en afsluiten? Dan is het altijd van cruciaal belang om je even te vergewissen van de verschillende mogelijkheden die er op de markt zijn terug te vinden. Wat betekent dit nu concreet? Zeer eenvoudig. Voor wat het afsluiten van een verzekering voor je auto betreft geldt dat er een keuze kan worden gemaakt tussen drie verschillende opties. Het onderscheid dat we maken gebeurt in de praktijk tussen:

  1. De WA-verzekering waar een wettelijke verplichting voor geldt;
  2. De WA+ beperkt cascoverzekering;
  3. De WA+ volledige cascoverzekering;

De ene autoverzekering is dus zeker de andere niet. Indien je kiest voor het afsluiten van alleen maar de standaard WA-verzekering zal je al snel tot de conclusie komen dat deze je eigenlijk slechts voorziet van een beperkte hoeveelheid aan dekkingen. Concreet is het immers zo dat je met deze verzekering uitsluitend kiest voor het dekken van de potentiële schade aan derden.

Voor de andere autoverzekeringen geldt dat er wel degelijk bepaalde vormen van eigen schade door worden verzekert. Je blindstaren op het afsluiten van de meest goedkope autoverzekering is niet altijd even interessant, integendeel. De kans is namelijk ontzettend groot dat je daardoor op geen enkele manier zal kunnen rekenen op een dekking van schade die ontstaat aan jouw voertuig. Dit terwijl heel wat mensen hier wel zeker gebaat bij kunnen zijn. Staar je dus niet alleen maar blind op de premie die is verschuldigd, maar hou ook zeker rekening met de dekkingen.

Welke invloed heeft het eigen risico op je autoverzekering?

Voor elke autoverzekering die verkrijgbaar is op de markt geldt dat er rekening dient te worden gehouden met de aanwezigheid van een zogenaamd eigen risico. Voor dat eigen risico geldt dat er doorgaans in de praktijk door veel mensen zeer weinig tot zelfs bijna geen aandacht aan wordt besteed. Ergens is dat natuurlijk best logisch, maar interessant is het dan weer helemaal niet. Je dient er namelijk rekening mee te houden dat dit eigen risico niet alleen maar bepalend is voor het bedrag dat je zelf moet betalen bij schade. Daarnaast heeft ze immers ook een niet onbelangrijke invloed op de verzekeringspremie die je voor je verzekering moet betalen.

Wil je graag een echt goedkope autoverzekering kunnen afsluiten? Dan is het altijd een uitstekende keuze om je even grondig te verdiepen in het eigen risico dat van toepassing is. Door deze enigszins te verhogen is het namelijk mogelijk om de premie te drukken. Let wel, een te hoog eigen risico kan uiteraard een probleem betekenen voor je financiële situatie op het ogenblik dat er zich een mogelijk schadegeval voordoet. Leg ze dus zeker niet te hoog, maar hou de kerk in het midden.

 

Autoverzekering vergelijken: direct je auto verzekeren bij Diks Verzekeringen!

 

Zijn aanvullende verzekeringen interessant of niet?

Voor de autoverzekering geldt dat je buiten de standaard verzekeringen eveneens over de mogelijkheid beschikt om een aanvullende verzekering af te sluiten. Het gaat hierbij dan bijvoorbeeld om een bijstandsverzekering en om een bestuurdersverzekering. Het afsluiten van deze aanvullende verzekeringen zorgt er zoals de naam reeds aangeeft in de praktijk voor dat je altijd kan rekenen op enkele extra zekerheden. Dat gezegd hebbende zorgen deze extra zekerheden uiteraard eveneens voor een bepaalde meerprijs. Je moet je dus altijd de vraag stellen of het op de helling zetten van een goedkope autoverzekering omwille van deze reden wel echt interessant is. Voor heel wat mensen geldt immers dat ze eigenlijk te weinig kilometers afleggen op jaarbasis om het afsluiten van een groot aantal aanvullende verzekeringen te rechtvaardigen. Dat moet je echter uiteraard voor jezelf uitmaken. Je persoonlijke voorkeur of gevoel speelt hier immers ook een rol in.

Conclusie; een goedkope autoverzekering afsluiten is zeker mogelijk

We begrijpen best dat het verplichte karakter van de autoverzekering voor veel mensen een doorn in het oog is. Dat gezegd hebbende is de mogelijkheid om een goedkope autoverzekering af te sluiten uiteraard wel zeer mooi meegenomen. Op deze manier kan je namelijk perfect tegemoet komen aan de eisen die voorop zijn gesteld door de Nederlandse overheid terwijl je toch geen rekening moet houden met een zeer hoge premie om te betalen. Wil jij dus met andere woorden ook graag kunnen rekenen op een echt interessante verzekering voor je auto die kan worden afgesloten tegen een beperkte premie? Dan is het zeker de moeite waard om daarvoor rekening te houden met de vele interessante tips waar we je op deze pagina kennis mee hebben laten maken.